„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Dominik Vrba

Dominik Vrba

22 rokov, poslanec miestneho zastupiteľstva, rušňovodič ZSSK Cargo

„Len my mladí môžeme zmeniť budúcnosť. Riešenie nie je odísť do zahraničia za lepšími podmienkami. Riešením je vytvoriť lepšie podmienky u nás doma."

Od malička som sa veľmi rád aktívne zapájal do aktivít na Rendezi. Čím som starší, tým viac sa zaujímam o potreby a problémy ľudí vo svojom okolí. Zároveň pozorujem, ako moji rovesníci nie sú spokojní s podmienkami nielen v našej lokalite, ale aj v mieste, kde bývajú, študujú, pracujú a žijú. Mnohí odchádzajú za lepšími životnými podmienkami do zahraničia, ale ja som presvedčený o tom, že týmto spôsobom sa nič nevyrieši a keď chceme zmenu k lepšiemu, musíme sa v prvom rade pričiniť o ňu my sami. To bola aj moja motivácia kandidovať na poslanca miestneho zastupiteľstva a ďakujem ľuďom za prejavenú dôveru. Mojim príbehom by som rád motivoval aj druhých mladých ľudí, aby sa nebáli prevziať veci do vlastných rúk a urobiť malý krok pre človeka, no veľký krok pre mestskú časť/mesto/obec/krajinu a aktívne sa tak pričinili o vytvorenie lepších životných podmienok u nás.

Komunikácia s ľuďmi, či organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí, ma veľmi napĺňa, rovnako riešenie sťažností a podnetov od obyvateľov, či fyzická práca, v prospech zveľaďovania nášho prostredia, pre mňa nepredstavujú žiaden problém.

V ďalšom volebnom období by som rád nadviazal na úspešnú spoluprácu s kolegami zvolenými za Raču a Krasňany. Na Rendezi by som rád dotiahol do úspešného konca vybudovanie železničnej stanice a zavedenie pravidelnej osobnej vlakovej dopravy pre miestnych obyvateľov, čím by im bola vytvorená alternatívna možnosť prepravy na pracovisko, či za službami. Zasadím sa o vybudovanie multifunkčného detského a športového ihriska na Sklabinskej ulici s celoročným využitím, kde nebude chýbať osvetlenie, hracie prvky, či ihriská pre rôzne druhy športov.

Mojim cieľom bude čo najviac obmedziť výstavbu na Rendezi. V prípade nových výstavieb vyjednať u developerov čo najlepšie podmienky v prospech obyvateľov ako je vytváranie alokovaných priestorov pre materskú školu a podobne.

Budem pokračovať v ďalších rokovaniach o zlepšení sociálnej vybavenosti Rendezu (pošta, lekár, obchod, bankomat), či v organizovaní rôznych spoločenských podujatí a zájazdov pre obyvateľov. V neposlednom rade vyjednám zlepšenie podmienok parkovania na uliciach, kde je to potrebné, vrátane vybudovania nových parkovacích miest s vegetačnou dlažbou.

Záujmy: organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí, dobrovoľnícke aktivity v oprave železničných vozidiel, zveľaďovanie prostredia, modelárstvo, komunitný život, psy, hudba a písanie vlastných textov.

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769