„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Ján Polakovič

PhDr. Ján Polakovič

33 rokov, poslanec miestneho zastupiteľstva

Čestne, transparentne, nezávisle a hlavne so srdcom bijúcim pre Raču."

Narodil som sa v Rači, kde som vyrastal a celý život aj žijem. Od detstva som bol vedený k láske k Rači mojim otcom, račianskym maliarom Vojtechom Polakovičom. Počas piateho ročníka vysokej školy som začal stážovať na miestnom úrade v Rači, kde som sa po úspešnom ukončení štúdia zamestnal na oddelení marketingu a projektov. Počas piatich rokov práce na úrade sa mi podarilo v Rači zorganizovať niekoľko úspešných projektov a zároveň som dostal priestor oboznámiť sa s fungovaním úradu. Cítil som, že práca pre samosprávu ma napĺňa a naďalej som mal túžbu ovplyvňovať dianie v Rači pozitívnym smerom. Preto som sa rozhodol kandidovať na poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorým som sa stal v roku 2018. Počas svojho pôsobenia som riešil niekoľko strategických tém, rovnako ako aj množstvo každodenných problémov a podnetov priamo od vás. Vždy som ich riešil s nasadeným a najlepším úmyslom, nikdy som nešiel proti svojmu presvedčeniu a morálnym zásadám. Pri zásadných témach som vystupoval rázne, no vždy som bol otvorený diskusii a hľadaniu spoločného riešenia. Aktívne som sa zúčastňoval na kultúrno-spoločenských podujatiach či diskusiách občanov, pretože som presvedčený, že práve toto je cesta ako byť bližšie k ľuďom a porozumieť ich potrebám. 

Uplatňovaním rovnakých princípov chcem vo svojej práci pre Raču a jej obyvateľov pokračovať. Chcem sa pričiniť o to, aby Rača bola úspešne sa rozvíjajúcou mestskou časťou s rozvinutou sociálnou infraštruktúrou, bohatým spoločenským životom a fungujúcou a transparentnou samosprávou. Chcem, aby bola Rača príkladne udržiavanou mestskou časťou, pri zachovaní jej tradičného koloritu. Ale v prvom rade chcem, aby bola Rača miestom, kde budú spokojní jej občania a kde svoje naplnenie nájdu všetky vekové kategórie.

Preto sa v nastávajúcich komunálnych voľbách budem uchádzať o Vašu podporu ako nezávislý kandidát na starostu našej mestskej časti Rača.

Ak sa rozhodnete vložiť do mňa Vašu dôveru, budem...

... starosta, ktorý je tu vždy pre ľudí.

Za jeden z najzásadnejších záväzkov vyplývajúcich z role starostu považujem byť s ľuďmi a medzi ľuďmi. Tak ako som to robil doteraz, aj ako starosta budem prítomný na všetkých miestnych podujatiach, rád prijmem pozvanie na formálne či neformálne stretnutia občanov, budem žiť každodenný život s vami v uliciach, kde ma budete môcť kedykoľvek osloviť a zdieľať so mnou svoje radosti aj starosti. Zaručujem sa vám za to, že sa nikdy nestane, že si nenájdem priestor sa s vami stretnúť a vypočuť vás. Občan bude pre mňa vždy na prvom mieste.

... starosta, ktorý je lídrom a manažérom.

Starosta má mať víziu a má vedieť ako ju dosiahnuť. Akokoľvek schopný je samotný starosta, nedosiahne nič, pokiaľ nebude mať okolo seba dobrý tím a pod sebou fungujúci úrad. Kľúčovou úlohou starostu je zabezpečiť, aby sedeli správni ľudia na správnych miestach, čo sa týka odbornosti a schopností. Aby ľudia na úrade mali efektívne vedenie, boli správne motivovaní a aby mali okolo seba príjemnú a podporujúcu pracovnú atmosféru. Iba vtedy vedia robiť dobrú službu občanom.

Už počas školy som s priateľkou založil a viedol firmu na výrobu prírodnej kozmetiky, ktorá úspešne funguje dodnes. Počas uplynulých rokov som viedol mnoho obchodných rokovaní a riešil nespočetne veľa nepredvídateľných situácii. Sú to cenné skúsenosti, za ktoré som veľmi vďačný a denne z nich čerpám aj pri práci v samospráve.

Ako radový poslanec som okolo seba zoskupil dlhoročných, skúsených poslancov a založil poslanecký klub, ktorý má aktuálne 7 z 15 členov zastupiteľstva. Ako členovia klubu sa od jeho vzniku pravidelne stretávame a intenzívne riešime strategické aj operatívne témy. Dovolím si tvrdiť, že sa mi podarilo vybudovať silný, súdržný tím ľudí, ktorí si navzájom dôverujú a podporujú sa. S týmto tímom dnes hrdo kráčam do volieb.

... starosta, ktorý presadzuje cestu spolupráce z pozície rovnocenného partnera.

Verím, že vždy je možné nájsť spoločné riešenie a ponúkam ruku pre spoluprácu či už nášmu primátorovi, županovi, ale aj starostom iných mestských častí. Verím, že nastal čas, kedy sa musíme spojiť a spoločne sa zasadiť nielen o rozvoj Rače, ale aj celej Bratislavy. 

Jednou z najväčších výziev nadchádzajúceho obdobia je množstvo rozpracovaných developerských projektov v Rači. Je nereálne sľúbiť, že starosta zastaví výstavbu. Boli by to iba prázdne sľuby, ktoré sa už v minulosti ukázali ako nesplniteľné. Čo však starosta vie spraviť, je byť rovnocenným a ráznym partnerom developerom, vyjednať ústupky a dohodnúť sa na takom riešení, ktoré bude tým najprijateľnejším pre Raču. 

Zároveň je kľúčové začať konať proaktívne, vytypovať územia, kde ešte nebol zmenený územný plán a tie ochrániť preventívnymi opatreniami. 

... starosta, ktorý sa vždy rozhoduje nezávisle a v najlepšom záujme Rače.

Verím, že nastal čas, kedy je možné robiť politiku inak. Čestne, transparentne a nezávisle. Zaručujem sa za to, že nikdy vedome nespravím alebo neodsúhlasím nič, čo by nebolo v danej situácii tým najlepším riešením pre Raču. Pri budovaní svojej kariéry som si zvolil tú ťažšiu cestu, bez podpory politických strán, či iných záujmových skupín. Dnes je mi odmenou, že mám možnosť rozhodovať sa podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a robiť rozhodnutia, ktorými sa budem vždy zodpovedať len obyvateľom Rače. 

V nasledujúcom volebnom období nás čakajú mnohé výzvy. Po otvorení školy Plickova to bude najmä rozširovanie miest v materských školách, regulácia rastúcej výstavby, či efektívne čerpanie mimorozpočtových zdrojov. V prípade pozitívneho volebného výsledku, so všetkou pokorou prijmem túto zodpovednosť a som presvedčený, že to spoločne s mojim tímom zvládneme. 

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769