„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Marcel Kadlečík

Marcel Kadlečík

45 rokov, hasič a predseda Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava - Rača

„Netreba veci robiť zložito, ale jednoducho a od srdca."

Som rodený Račan a moje detstvo patrilo prevažne kamarátom na ulici, vinohradom, ihrisku Ruža, Kopaniciam a Komisárkam. Neskôr to boli Račanské hory, tramping a gitara.

Základnú školu som absolvoval na Plickovej ulici v Rači. Na strednú školu Poľnohospodársku som chodil do Ivánky pri Dunaji.  Posledných 13 rokov pracujem ako hasič z povolania v bratislavskom Istrocheme. Za môj najväčší úspech považujem znovuoživenie hasičského zboru v Rači a už tretí rok pôsobím ako predseda dobrovoľného hasičského zboru, DHZ Bratislava – Rača. Počas týchto troch rokov sa nám podarilo pre mestskú časť Rača a jej obyvateľov venovať stovky hodín našej dobrovoľníckej práce pri dezinfekcii zdravotných stredísk a spoločných priestorov, zabezpečovali sme pomoc pri požiaroch, odstraňovaní spadnutých stromov, odstraňovaní nebezpečných hniezd bodavého hmyzu, ale aj pátranie po nezvestných osobách, či pri spoluorganizovaní viacerých komunitných podujatí ako boli Mikuláš, Partizánska vatra, Ozdobovanie vianočného stromčeka, Srdce pre Raču, Deti sú budúcnosť Rače, či iné.

Do miestneho zastupiteľstva som sa rozhodol kandidovať preto, lebo Raču vnímam ako svoj domov, vychovávam tu svoje deti a tak sa ju snažím aj čo najviac chrániť. Preto by som chcel byť Vašim hlasom v Rači. A čo by som chcel pre Raču? Určite by som rád rozširoval aktivity dobrovoľného hasičského zboru v prospech občanov a to najmä pri plnení operatívnych úloh (zimná údržba, orezy stromov, starostlivosť o zeleň a jej zavlažovanie a iné). Venoval sa práci s mládežou a viedol ju k láske k prírode, zodpovednosti a pomoci blížnemu.

Ďalej by som sa rád zameral na požiarnu prevenciu, na ochranu prírody (podpora výsadby stromov, odstraňovanie nelegálnych skládok, vytvorenie opatrení proti schádzaniu zvery do obývaných oblastí) a v neposlednom rade by som sa rád zameral na udržiavanie tradícií v Račipodporoval aktívny komunitný život prostredníctvom organizovania podujatí, či podporoval projekty na zlepšovanie mikroklímy napríklad prostredníctvom projektu „Komunitné skrášľovanie verejného priestranstva“ - predzahrádok, či zreguloval množstvo nežiaduceho hmyzu prostredníctvom projektu na podporu a ochranu užitočného vtáctva – „Adoptuj si vtáčiu búdku“.

Záujmy:  rodina, príroda, turistika, hudba a hasiči

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769