„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Milan Ábel

Milan Abel

61 rokov, živnostník v oblasti zemných prác

„Pozítivna energia, chuť pracovať a vzájomne si pomáhať je to, čo ma napĺňa."

V Rači som sa narodil, mám tu rodinu, priateľov, známych a s Račou je spojený aj celý môj život. Snažím sa ju zveľaďovať a ako dobrovoľník pomôcť vždy tam, kde je to potrebné, či už to bola v minulosti revitalizácia Obecnej záhrady, podpora podujatí, či úprava dvora materskej školy Barónka.

Ako otec dvoch synov si uvedomujem, aké náročné je poslanie rodiča a viem si predstaviť, ako neprijatie dieťaťa do štátnej materskej školy môže zásadným spôsobom narušiť finančný rozpočet mnohých rodín, preto sa budem usilovať o zvyšovanie kapacít v našich materských školách, a presadím aj zníženie byrokracie pri podávaní prihlášok a s tým spojené náklady. Materské školy budem podporovať v rozširovaní záujmových aktivít pre deti.

Podporujem zachovanie vinohradníckej tradície a obnovu viníc ako jedinečného kultúrneho a prírodného bohatstva o čo sa usilujem aj vlastným pričinením, čoho dôkazom je aj fakt, že sa mi podarilo zrevitalizovať a dostať do rodiaceho stavu až 50 árov viníc a k tomu by som chcel motivovať aj ďalších Račanov prostredníctvom podpory nákupov nových štepov, či technológii.

Rád by som sa taktiež zasadil o vybudovanie nového dôstojného miesta posledného odpočinku pre zosnulýchRačanov, vyriešil problematické križovatky na Detvianskej ulici, aby sme sa tak vyhli kolíznym situáciám na tejto frekventovanej ceste. Našim obyvateľom by som rád zabezpečil bezbariérové chodníky, bezpečné segregované cyklotrasy a budovanie moderných parkovacích miest so zapustenými parkovacími zálivmi, ktoré sú dnes už štandardom vo všetkých rozvinutých mestách, aby nedochádzalo k deštrukcii novo zrekonštruovaných chodníkov. V neposlednom rade by som rád oživil spoluprácu s partnerskými mestami a obnovil výlety pre seniorov.

V Rači ma pozná veľa ľudí. Vedia, čo môžu odo mňa očakávať a čo by som naopak nikdy nespravil. Rača vždy bola a  aj je krásnym miestom pre život, preto kandidujem na post poslanca miestneho zastupiteľstva, aby to tak aj zostalo.

Záujmy: rodina, vinohradníctvo, dobrovoľnícka práca a šport

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769