„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Miloš Máťuš

Miloš Máťuš

52 rokov, poslanec miestneho zastupiteľstva, vinár a vinohradník

„Vinohrady sú náš račiansky poklad, ktorý si musíme chrániť."

Pochádzam z vinohradníckej rodiny, pracujem ako vinohradník a vinár a s Račou sa spája celý môj život. Oceňujem na nej najviac rodinnú atmosféru medzi obyvateľmi a nádhernú prírodu, ktorá sa rozprestiera na úpätí Malých Karpát. Počas 30 rokov práce vo vinohradoch som zistil, že račianske podložie je pre víno ako terroir špecifický a úplne iný ako napríklad vo Svätom Jure a to platí pre skoro celú Európu. Vďaka jeho vzácnosti, ojedinelosti a unikátnosti, ktoré sa podpisujú na račianskych vínach, je veľmi dôležité ho zachovať.

Celý život sa venujem rodinnej tradícii a som už v poradí deviatou generáciou nášho rodu(od začiatku 18. storočia), ktorá zasvätila svoj život vinohradníctvu. Veľmi ma bolí pohľad na neustále ustupujúce vinice v prospech nových developerských projektov, preto sa už roky usilujem o ich ochranu. O tom, čo chránime, si môžeme rozprávať celý večer a bude to naozaj zaujímavé rozprávanie, od histórie až po novšie výsledky, čo sa týka zloženia vín a podobne. Podporujem našich lokálnych vinohradníkov napríklad aj výkupom ich produkcie, najmä od tých, ktorí zatiaľ nemajú možnosť predať, či spracovávať surovinu a následne z nich vyrábam naše lokálne vína. Rovnako sa teším z každej akcie na podporu predaja vín, ktorá bola pred 30 rokmi len ilúziou. Len ochranou vinohradov a podporou vinohradníctva a vinárstva dosiahneme to, že tieto plochy budú slúžiť všetkým našim obyvateľom po ďalšie generácie a nepremenia sa na výstavby. Žiaľ, potom už nebude čo zachraňovať a preto by som rád v tomto kontexte presadil bezzásahové územie vinohradov a stanovil jasnú čiaru vinohradov.

V nasledujúcom volebnom období by som rád podporil aj rozvoj agroturistiky prostredníctvom údržby a budovania turistických chodníkov a ciest, ktoré budú schodné pre peších turistov, cyklistov, ale aj údržbových strojov a podporil vinárov v tvorbe vinárskych podujatí, či vzdelával turistov ako sa majú vo vinohradoch správať. Rád by som presadil v račianskej aplikácii interaktívnu mapu, ktorá by návštevníkom uľahčovala orientáciu v Rači, s cieľom podpory lokálnych podnikateľov so zreteľom na služby a gastrosektor, či spolky a organizácie, ktoré sa venujú činnostiam ako sú: podpora turistiky, histórie, prírody, športu a kultúry.

Mojou prioritou bolo aj bude prestrešenie račianskeho amfiteátra, ktorý je v Bratislave jediný svojho druhu a zatraktívniť tým jeho využívanie počas celého roka. Mojou víziou bude aj jeho prepojenie s račianskym kúpaliskom nadchodom, ktorého rekonštrukciu podporujem, vrátane vybudovania detských bazénov s obnovou vodných atrakcii. Tým vytvoríme unikátne spoločensko-kultúrne centrum s animačným programom pre deti počas letných prázdnin, aby sme rodičom uľahčili preklenutie obdobia letných prázdnin a zabezpečili im tým zmysluplné a atraktívne strávenie voľného času a oddychu u nás v Rači.

Aby naša Rača bola zelenšia, presadím zelené opatrenia zameriavajúce sa na zadržiavanie dažďovej vody a jej následné využívanie na zavlažovanie exponovaných miest Rače.

Záujmy: rodina, priatelia, vinárstvo a vinohradníctvo a ochrana nášho prírodného dedičstva.

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769