„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Peter Brodek

Mgr. Peter Brodek

36 rokov, plánovač v medzinárodnej IT spoločnosti

„V Rači som sa síce nenarodil, ale zamiloval som sa do nej."

Mám 36 rokov, narodil som sa v Bojniciach a svoju mladosť som prežil v Prievidzi. Vyštudoval som medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Komunikujem vo viacerých svetových jazykoch a uchádzam sa o Vašu priazeň ako kandidát na poslanca miestneho zastupiteľstva.

V roku 2012 som sa presťahoval do Bratislavy kvôli lepším pracovným príležitostiam, kde som býval vo viacerých mestských častiach. Od roku 2018 mám trvalý pobyt v Rači, ktorá ma popri hľadaní vhodného bývania v prvom momente očarila. Našiel som v nej srdce Bratislavy, dedinku uprostred mesta, ktorá vďaka svojej krásnej prírode ponúka rozmanité spôsoby trávenia voľného času, a zároveň aj dostatočne rozvinutú občiansku infraštruktúru. Vďaka zachovaným miestnym tradíciám a organizovaniu rôznorodých podujatí som spoznal račianskych obyvateľov, ktorí ma medzi seba veľmi rýchlo začlenili, a zistil som, že tu prevláda príjemná priateľská až rodinná atmosféra a pocit bezpečia medzi obyvateľmi.

Posledné štyri roky intenzívne sledujem život nás, Račanov, a bol by som rád, keby Rača zostala naďalej takou, akou som ju spoznal, miestom, kde moje srdce cíti domov. Rozhodol som sa kandidovať, pretože mi prostredie, v ktorom žijeme, nie je ľahostajné. Chcel by som ešte viac zlepšiť kvalitu nášho bývania, spojiť komunity medzi sebou a dosiahnuť revitalizovanie športovísk na sídliskách.

Mojím cieľom je presadiť vytvorenie Račianskej karty, ktorá by všetkých obyvateľov s trvalým pobytom v Rači oprávňovala k využívaniu zliav u miestnych poskytovateľov služieb (reštaurácie, fitnescentrá a iné) a zvýhodňovala ich pri nákupe vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Račou. Rád by som tým motivoval aj ďalších k prihláseniu sa na trvalý pobyt u nás v Rači.

Myslím si, že môže byť pre niektorých ľudí náročné integrovať sa do novej komunity, a preto by som rád presadil zavedenie podujatia „Vítanie nových občanov“, kde by mali naši noví obyvatelia Rače možnosť stretnúť sa so starostom, s miestnymi poslancami a tiež s ostatnými obyvateľmi, obdržali by zoznam dôležitých kontaktov a tradičné račianske predmety. Toto podujatie by mohlo prispieť k ich lepšiemu začleneniu.

Verím, že svojou poslaneckou prácou Vašu dôveru nesklamem a spoločnými silami posunieme Raču k lepšiemu.

Záujmy: komunitný život, priatelia, šport – cyklistika, beh a basketbal

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769