„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Ján Polakovič kandidát na starostu

Moje meno je Ján Polakovič. V Rači som sa narodil, v Rači som vyrastal, v Rači žijem a vždy žiť budem. Mám tu rodinu, priateľov, je mojím domovom, na ktorom mi nesmierne záleží. Celý svoj profesijný život sa pohybujem v račianskej samospráve, kde som pôsobil najprv ako projektový manažér, neskôr ako poslanec miestneho zastupiteľstva a dnes sa uchádzam o Vašu podporu ako kandidát na starostu Rače.

V prípade, že získam Vašu dôveru, budem starostom, ktorý tu je vždy pre ľudí. Starostom, ktorý spoločnosť spája a verí v silu spolupráce. Starostom, ktorý je lídrom, manažérom a rovnocenným partnerom mestu, kraju, ale aj developerským skupinám. Starostom, ktorý sa rozhoduje vždy nezávisle a nikdy vedome nespraví nič, čo by bolo v rozpore so záujmami Rače a jej obyvateľov.

Som presvedčený, že iba fungujúci tím môže dosiahnuť tie najlepšie výsledky. O vašu podporu sa preto neuchádzam iba ja, ako jednotlivec, ale uchádzame sa o ňu spoločne, ako celý tím Spoločný Cieľ.

Ján Polakovič kandidát na starostu

Moje meno je Ján Polakovič. V Rači som sa narodil, v Rači som vyrastal, v Rači žijem a vždy žiť budem. Mám tu rodinu, priateľov, je mojím domovom, na ktorom mi nesmierne záleží. Celý svoj profesijný život sa pohybujem v račianskej samospráve, kde som pôsobil najprv ako projektový manažér, neskôr ako poslanec miestneho zastupiteľstva a dnes sa uchádzam o Vašu podporu ako kandidát na starostu Rače.

V prípade, že získam Vašu dôveru, budem starostom, ktorý tu je vždy pre ľudí. Starostom, ktorý spoločnosť spája a verí v silu spolupráce. Starostom, ktorý je lídrom, manažérom a rovnocenným partnerom mestu, kraju, ale aj developerským skupinám. Starostom, ktorý sa rozhoduje vždy nezávisle a nikdy vedome nespraví nič, čo by bolo v rozpore so záujmami Rače a jej obyvateľov.

Som presvedčený, že iba fungujúci tím môže dosiahnuť tie najlepšie výsledky. O vašu podporu sa preto neuchádzam iba ja, ako jednotlivec, ale uchádzame sa o ňu spoločne, ako celý tím Spoločný Cieľ.

Moje meno je Ján Polakovič. V Rači som sa narodil, v Rači som vyrastal, v Rači žijem a vždy žiť budem. Mám tu rodinu, priateľov, je mojím domovom, na ktorom mi nesmierne záleží. Celý svoj profesijný život sa pohybujem v račianskej samospráve, kde som pôsobil najprv ako projektový manažér, neskôr ako poslanec miestneho zastupiteľstva a dnes sa uchádzam o Vašu podporu ako kandidát na starostu Rače.

V prípade, že získam Vašu dôveru, budem starostom, ktorý tu je vždy pre ľudí. Starostom, ktorý spoločnosť spája a verí v silu spolupráce. Starostom, ktorý je lídrom, manažérom a rovnocenným partnerom mestu, kraju, ale aj developerským skupinám. Starostom, ktorý sa rozhoduje vždy nezávisle a nikdy vedome nespraví nič, čo by bolo v rozpore so záujmami Rače a jej obyvateľov.

Som presvedčený, že iba fungujúci tím môže dosiahnuť tie najlepšie výsledky. O vašu podporu sa preto neuchádzam iba ja, ako jednotlivec, ale uchádzame sa o ňu spoločne, ako celý tím Spoločný Cieľ.

Ján Polakovič kandidát na starostu

Predstavenie volebného programu a diskusia s obyvateľmi Rače

Príďte na stretnutie s nami a staňte sa súčasťou budovania spoločnej vízie Rače. Pre hostí bude pripravené občerstvenie. 

Ste srdečne vítaní!

1.10. o 17:00
1.10. o 17:00

Krasňanská beseda

Kadnárova 19

8.10. o 17:00
8.10. o 17:00

KS Impulz

Dopravná 22

Spoločný cieľ

Oznámenie kandidatúry Jána Polakoviča na starostu Rače a predstavenie tímu Spoločný Cieľ

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Zveľaďujeme pre Vás verejné priestranstvá - maľovanie plotu na ihrisku Sklabinská

Zveľaďujeme pre Vás verejné priestranstvá - maľovanie plotu na ihrisku Sklabinská

Organizujeme pre Vaše deti podujatia plné zábavy – podujatie “Deti sú budúcnosť Rače”

Organizujeme pre Vaše deti podujatia plné zábavy – podujatie “Deti sú budúcnosť Rače”

Každoročne oceňujeme naše pani učiteľky materských škôl a obdarovávame ich ružami pri príležitosti MDŽ

Každoročne oceňujeme naše pani učiteľky materských škôl a obdarovávame ich ružami pri príležitosti MDŽ

Pripravujeme pre Vás nezabudnuteľné kultúrne podujatia - koncert s Kalim

Pripravujeme pre Vás nezabudnuteľné kultúrne podujatia - koncert s Kalim

Neustále sme medzi Vami na podujatiach, aby ste s nami mohli zdieľať Vaše problémy a mohli sme hľadať spoločné riešenia

Neustále sme medzi Vami na podujatiach, aby ste s nami mohli zdieľať Vaše problémy a mohli sme hľadať spoločné riešenia

Organizujeme pravidelné pracovné stretnutia nášho poslaneckého klubu a oslavujeme spoločne úspechy tímu, ale aj jednotlivcov

Organizujeme pravidelné pracovné stretnutia nášho poslaneckého klubu a oslavujeme spoločne úspechy tímu, ale aj jednotlivcov

Zúčastňujeme sa pracovných stretnutí s odborníkmi, napríklad aj za účelom podpory vzdelávania našich pedagógov

Zúčastňujeme sa pracovných stretnutí s odborníkmi, napríklad aj za účelom podpory vzdelávania našich pedagógov

Pracujeme, aj keď nás nikto nevidí, aby sme Vám mohli prinášať nové projekty

Pracujeme, aj keď nás nikto nevidí, aby sme Vám mohli prinášať nové projekty

Pomáhame na našich podujatiach vzdelávať mládež v oblasti prvej pomoci vďaka DHZ Bratislava - Rača

Pomáhame na našich podujatiach vzdelávať mládež v oblasti prvej pomoci vďaka DHZ Bratislava - Rača

Angažujeme sa aj medzi Vami seniormi, s ktorými zdieľame aj Vaše radosti, či starosti.

Angažujeme sa aj medzi Vami seniormi, s ktorými zdieľame aj Vaše radosti, či starosti.

Prostredníctvom vlastivedných a prírodopisných vychádzok po vinohradoch učíme Vaše deti milovať naše prírodné bohatstvo

Prostredníctvom vlastivedných a prírodopisných vychádzok po vinohradoch učíme Vaše deti milovať naše prírodné bohatstvo

spoločný cieľ

O nás

Na začiatku sme stáli pri sebe ako skupina nezávislých poslancov, ktorých prirodzene spájali hodnoty, vzťah k Rači a ciele, ktoré sme chceli v komunálnej politike presadzovať. Postupne sme otvárali rôzne témy, pri ktorých sme sa utvrdili v tom, že iba efektívnou spoluprácou dokážeme veci naozaj posúvať dopredu.

Najzásadnejší zlom nastal pri téme račianskej školy Plickova, kedy sa naplno ukázalo, aké dôležité je ťahať za jeden povraz. Dnes môžeme s hrdosťou povedať, že aj vďaka tomu budú mať naše račianske deti čoskoro novú obecnú školu.

Krátko nato, v júli 2020, sme založili poslanecký klub Spoločný Cieľ a začali oficiálne pracovať ako tím. Postupne sa k nám začali pridávať aj ďalší občania-neposlanci, ktorým rovnako záleží na našej mestskej časti a chcú prispievať k jej ďalšiemu rozvoju.      

Veríme, že človek sám nikdy nedosiahne to, čo môžeme dosiahnuť ako tím spoločne. Sme presvedčení, že práve spoluprácou a spájaním ľudí sa nám podarí dosiahnuť náš spoločný cieľ. Cieľ, ktorým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život.

PLICKOVA BUDE OBECNOU ŠKOLOU!
najnovší úspech

Plickova bude
obecnou školou!

Po tom, ako sme ako skupina poslancov zamietli návrh o prenájme Plickovej súkromnému investorovi, sme predložili vlastné riešenie – požiadali sme starostu o vypracovanie projektovej dokumnetácie pre potreby rekonštrukcie objektu a vytvorenie obecnej školy. Išlo o rozhodnutie strategického významu, ktoré bolo pre ďalší rozvoj Rače nevyhnutné. Sme nesmierne radi, že v dnešnej dobe, je už rekonštrukcia školy v plnom prúde a v roku 2023 otvorí svoje brány pre naše račianske deti.

Náš spoločný program

Naše priority

naše priority

testimonial image

Čestne, transparentne, nezávisle a hlavne so srdcom bijúcim pre Raču

PhDr. Ján Polakovič
testimonial image

V Rači sa nám páči. Mojim cieľom je, aby to tak aj zostalo

Mgr. Monika Luknárová
testimonial image

Vinohrady sú náš račiansky poklad, ktorý si musíme chrániť

Miloš Máťuš
testimonial image

Vytvorme mladým doma také podmienky, aby nemuseli odchádzať do zahraničia

Dominik Vrba
testimonial image

Považujem za dôležité zachovať naše tradície a podporovať zdravý lokálpatriotizmus

Ivan Vrana
testimonial image

Pozítivna energia, chuť pracovať a vzájomne si pomáhať je to, čo ma napĺňa

Milan Abel
testimonial image

Iba dobre zložený tím, dokáže dosiahnuť dobrý výsledok

Ján Lipiansky
testimonial image

Spoločne toho dokážeme viac

Mgr. Mário Khandl
testimonial image

Netreba veci robiť zložito, ale jednoducho a od srdca

Marcel Kadlečík
testimonial image

Cíťme sa spolu šťastnejší v zelenšej a bezpečnejšej Rači

Mgr. Marek Blecha
testimonial image

V Rači som sa síce nenarodil, ale zamiloval som sa do nej

Mgr. Peter Brodek

Váš názor nás zaujíma. Napíšte nám, čo by sme podľa Vás v Rači mohli zlepšiť.

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769