„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Ihrisko na Kafendovej má nový povrch

Ešte v júli nás oslovili viacerí rodičia nespokojní s rekonštrukciou detského ihriska na Kafendovej. Okrem iných nedostatkov (vysoké obrubníky, lepiaca sa smola v dilatačných špárach) vyvolával obavy najmä drsný povrch, ktorý pri páde dieťaťa spôsoboval škaredé poranenia. Po urgenciách smerovaných na oddelenie životného prostredia dostali rodičia odpoveď, že tento “drsný betón” je vlastne protišmykovým bezpečnostným prvkom. Pri osobnej obhliadke ihriska sme museli dať rodičom v ich obavách za pravdu. Operatívne sme zvolali stretnutie priamo na ihrisku za účasti prednostu, vedúceho životného prostredia p. Čupku a p. vicestarostu (ktorému zároveň týmto ďakujem za promptné vyriešenie situácie), kde sme opätovne tlmočili žiadosť rodičov o nový a bezpečný povrch. 

Som rád, že dnes už možeme oznámiť, že na ihrisku je položený nový EPDM povrch, ktorý je v rámci možností, ktoré predchádzajúca rekonštrukcia ponúkala, najvhodnejším riešením. Držíme palce, nech deťom dobre slúži 🙂🍀 

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769