„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Ivan Vrana

Ivan Vrana

54 rokov, poslanec miestneho zastupiteľstva, živnostník

„Považujem za dôležité zachovať naše tradície a podporovať zdravý lokálpatriotizmus."

Narodil som sa v Rači ja aj moje dve deti, žijem tu, pracujem tu a mám tu celoživotných priateľov, ktorí mi osobne vyjadrili podporu pri mojom rozhodnutí opätovne kandidovať za poslanca. Keďže jedno volebné obdobie je pomerne krátke obdobie na to, aby sa vedeli zrealizovať významné zmeny, budem sa o post poslanca do miestneho zastupiteľstva v Rači uchádzať znova, aby som mohol pokračovať v úspešne rozbehnutých projektoch. Rača je môj DOMOV a chcem pre ňu naďalej pracovať a zveľaďovať ju.

Pochádzam z vinohradníckej rodiny, preto mám vzťah k vínu a jeho gastronomickému využitiu. Som toho názoru, že v Rači máme jedno z najlepších podloží a podmienok, ktoré pre pestovanie viniča existujú a to nielen z hľadiska celoslovenského, ale aj celoeurópskeho meradla a preto by sme si toto naše vzácne dedičstvo mali chrániť. Iba obrábané vinohrady sú zárukou toho, že v nich nebude hroziť výstavba a budú ešte dlhé roky slúžiť pre potreby obyvateľov Rače, ako miesto pre rekreáciu, či šport. Vzhľadom na vyššie menované sa v nasledujúcom volebnom období budem zameriavať na reguláciu novej výstavby prostredníctvom podpory a ochrany zachovania vinohradníctva a vinárstvav Rači so zreteľom na ochranu vinohradov a ich revitalizáciu prostredníctvom dotácií.

Ako milovník Rače, jej histórie, vinárskych tradícií, budem naďalej podporovať v našich obyvateľoch zdravý lokálpatriotizmus a to prostredníctvom organizovania kultúrno-spoločenských podujatí pre všetky vekové kategórie. Minulý rok sa nám podarilo do prírodopisných a vlastivedných vychádzok po našom račianskom chotári zapojiť aj žiačikov našich materských škôl a základných škôl, u ktorých tým budujeme vzťah k vinohradom, ako osobitému ekosystému tvoriacemu významnú časť nášho životného prostredia, a podporujeme ich tým k zmysluplnému tráveniu svojho voľného času na čerstvom vzduchu.

V nasledujúcom volebnom období by som rád oživil cezhraničnú spoluprácu s krajinami V4 a podporoval budovanie nových oddychových zón prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev.

V neposlednej rade ako aktívny rekreačný športovec budem podporovať revitalizovanie starých športovísk a budovanie nových. Mojou poslaneckou prioritou bude aj presadenie vybudovania nového miestneho verejného klziska. Takýto objekt našej mestskej časti chýba ako soľ.

Záujmy: priatelia, šport, organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí a prírodopisných a vlastivedných vychádzkach pre všetky vekové kategórie, vinárstvo a degustácia vín, ochrana a zveľaďovanie prostredia.

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769