„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Marek Blecha

Mgr. Marek Blecha

30 rokov, pracovník v bankovom sektore

„Cíťme sa spolu šťastnejší v zelenšej a bezpečnejšej Rači."

V Rači žijem skoro 20 rokov. Považujem ju za perlu Bratislavy, o ktorú sa musíme spolu starať a robiť ju neustále krajšou a lepšou pre život nás a našich detí. Musíme bojovať za to dobré, čo tu máme a neustále prinášať nové nápady a myšlienky, aby Rača bola pre všetkých Račanov tým najkrajším domovom. Aby sme to dokázali, Rača potrebuje ľudí s nápadmi a hlavne odvahou a srdnatosťou hrdo ju reprezentovať a zlepšovať. Veľkým vzorom mi v tom bol náš poslanec za Rendez Cyril Sekerka, ktorý mi ukázal, že keď sa niečo robí s láskou pre ľudí, môžeme dokázať veľké veci, preto som sa rozhodol vstúpiť do politiky, aby som mal aj ja možnosť, ako poslanec miestneho zastupiteľstva, prispieť svojimi nápadmi, názormi a svojou činnosťou k tomu, aby každá Račanka a Račan mohli hrdo a bezpečne kráčať našimi ulicami a užívať si prírodu, ktorá je pýchou Rače.

Medzi moje hlavné priority považujem budovanie zelenej Rače prostredníctvom výsadby stromov a nových drevín, pravidelnú starostlivosť o existujúcu zeleň, či zapájanie obyvateľov do skrášľovania verejných priestorov v ich okolí, ktoré budú mať pozitívny efekt na predchádzanie zmeny klímy a zmierňovanie jej dopadov na naše životné prostredie.

Rád by som nadviazal na mnou započaté komunitné aktivity v oblasti čistenia verejných priestorov od nelegálnych skládok, zabezpečoval pre mládež nielen prednášky zamerané na enviromentálnu výchovu, čím by sme prispeli k výchove najmladšej generácie k ochrane životného prostredia, ale aj k bezpečnému správaniu sa mládeže prostredníctvom prednášok a podujatí zameraných na dopravnú výchovu a bezpečnému správaniu sa na ceste, či v okolí koľajísk a železničných priecestí. A taktiež by som rád rozširoval ich vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci.

Ako športovec, by som rád sprístupnil celoročne obyvateľom Rače ihriská a telocvične a oživil športovo-oddychové podujatia a turnaje pre všetky vekové kategórie.

Ako psíčkar by som rád oživil komunitu psíčkarov a presadil vybudovanie lepšej infraštruktúry pre našich štvornohých miláčikov, aby aj majitelia platiaci miestnu daň za psov, mali pocit, že za tento poplatok dostávajú pridanú hodnotu. Presadím rozšírenie počtu košov na psie exkrementy, aby sme prispeli k čistejšiemu verejnému priestranstvu. Presadím vybudovanie psieho parku s funkčnými prvkami a oddychovou zónou pre majiteľov, zabezpečím organizovanie komunitných podujatí a bezplatných seminárov pre majiteľov psov zameraných na výchovu a socializáciu, aby každý majiteľ vedel jednoducho predchádzať nežiaducim správaniam svojho psíka pri kontakte s inými.

Ako obyvateľ Rendezu si uvedomujem, že Rendez má nedostatočne vybudovanú občiansku infraštruktúru, preto sa pokúsim zasadiť o zlepšenie dostupnosti služieb pre našich obyvateľov ako je napríklad obchod, lekár alebo pošta.

Záujmy: Dobrovoľníctvo - vysádzanie stromov, upratovanie verejných priestorov, revitalizácia domova sociálnych služieb, organizovanie Vianoc pre deti v detskom domove, príroda, prechádzky so psami, futbal.

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769