„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Mário Khandl

Mgr. Mário Khandl

45 rokov, poslanec miestneho zastupiteľstva, obchodný manažér v telekomunikačnej spoločnosti

„Spoločne toho dokážeme viac"

Pred dvanástimi rokmi ste mi po prvýkrát vyjadrili svoju podporu a zvolili ste si ma za poslanca do miestneho zastupiteľstva. Vašu podporu som sa snažil nesklamať. Na základe vašich podnetov sa nám podarilo zrealizovať úspešné projekty, ako sú rekonštrukcie a opravy materských a základných škôl, revitalizácie verejných priestranstiev a športovísk. Teraz som sa stal opäť poslancom po vzdaní sa poslaneckého mandátu pani Vanerkovou a rád by som pokračoval v naštartovaných projektoch aj v nasledujúcom volebnom období ako je oprava terasy na Karpatskom námestí, ktorá bola mojou osobnou prioritou a súčasná zmena legislatívy mi ju umožňuje dotiahnuť do úspešného konca.

Ako člen školskej, kultúrnej a športovej komisie by som rád otvoril otázku prvej skúšobnej športovej triedy s rozšírenými hodinami telesnej výchovy, aby sme tak aj v Rači mohli začať s výchovou mladých talentov a podporovali naše deti v pohybe a k zdravému životnému štýlu. Budem podporovať systémové riešenia pre umiestňovanie našich detí do základných a materských škôl, rozširovať športoviská a ihriská a budem pokračovať v podpore kultúrnych a športových podujatí.

Ako člen územno-plánovacej komisie by som sa rád aktívne podieľal na rozhodovacom procese developerských projektov, pri ktorých sa v mnohých prípadoch vôbec nezohľadňujú požiadavky obyvateľov.

V neposlednom rade sa budem angažovať v rekonštrukcii a zmodernizovaní miestneho úradu, sobášnej sály, ale najmä priestorov prvého kontaktu, kde občania riešia všetky svoje podnety a žiadosti. Podporím proklientský prístup úradníkov k obyvateľom - „spokojný občan na prvom mieste“ a presadím zavedenie nezávislej telefonickej linky pre podávanie podnetov a sťažností od občanov so spätným kontaktom s poskytnutím informácie o ich riešení. V súčasnej dobe modernizácií a technológií je nevyhnutné, aby komunikácia s úradom bola pre občana úplne dostupná, jednoduchá a byrokraticky ho nezaťažovala, k čomu prispejú mnohé inovácie ako digitálny územný plán, či digitálna mapa obsahujúca informácie o prebiehajúcej zimnej údržbe, či kosení a podobne.

Pevne verím, že spoločne sa nám to podarí. Vopred ďakujem za Vašu podporu.

Záujmy: rodina, šport, komunálna politika, moderné technológie

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769