„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Monika Luknárová

Mgr. Monika Luknárová

52 rokov, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, riaditeľka Pezinského kultúrneho centra

„V Rači sa nám páči. Mojim cieľom je, aby to tak aj zostalo."

S Račou sa mi spája celý môj život. Vyrastala som v Krasňanoch a 35 rokov bývam v starej Rači. 25 rokov som bola zamestnaná na miestnom úrade a prešla som si viacerými oddeleniami. Myslím si, že aj vďaka tomu problémy našich obyvateľov dôverne poznám ako obyvateľka a zároveň aj ako zástupkyňa samosprávy. Mám bohaté skúsenosti v kultúrnej a sociálnej oblasti. Pomáhanie a spájanie ľudí ma veľmi napĺňa a vďaka doplnenému vzdelaniu ako mediátor, viem komunikovať so širokým spektrom ľudí s cieľom nájsť spoločné a uspokojivé riešenia.

O dôveru občanov sa budem uchádzať opäť. Preukazovaná podpora ma k tomu zaväzuje. Za 8 rokov mojej práce poslankyne miestneho zastupiteľstva sa mi podarilo pomôcť mnohým jednotlivcom v sociálnej oblasti, ale v rámci skúseností aj s bežnými povinnosťami voči úradom. Som hrdou spoluzakladateľkou Račianskeho muzeálneho spolku, ktorý okrem zhromažďovania exponátov, fotografii, či dokumentov, organizuje výstavy a programy pre všetky vekové kategórie.

Rača sa neustále rozrastá a je mi ľúto, že naplno nevyužíva svoj potenciál. Stáva sa pre mnohých obyvateľov len spálňou s deficitom služieb a kultúrneho vyžitia. To je potrebné zmeniť prostredníctvom zintenzívnenia kultúrneho života a podpory podnikania. Bola by som veľmi rada, keby sa nám to podarilo zlepšiť  prostredníctvom skĺbenia potrieb a požiadaviek rozrastajúcej sa novej komunity Račanov s pôvodnou, aby sa tak vzájomne obohacovali a zároveň boli spoločne hrdí na to, kde žijú.

Turbulentné časy posledných rokov spôsobili nesmiernu psychickú záťaž na všetky generácie našich obyvateľov a poukázali na potrebu zintenzívnenia podpornej psychologickej pomoci vo všetkých úrovniach. Preto by som rada posilnila prácu sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí by vedeli zabezpečiť krízovú intervenciu jednotlivcom, či rodinám, ktorí si prechádzajú psychicky náročnými situáciami ako je náhla strata blízkeho človeka a podobne.

Ako vyštudovaný špeciálny pedagóg, tak aj ako rodič vidím potrebu pre vytváranie možností pre bezpečné a zmysluplné trávenie voľného času našej mládeže. Preto by som rada presadila vznik miestnych komunitných centier, ktoré by bezplatne poskytovali priestor našim deťom v komplikovanom veku dospievania, čím by sa nám podarilo eliminovať mnoho negatívnych vplyvov spoločnosti, ktoré túto skupinu ohrozujú.

Rada by som presadila užšiu spoluprácu so seniormi a podporila ich aktívnejší život prostredníctvom organizovania výletov do partnerských miest vyšehradskej štvorky, tvorbou podujatí, kurzov a rovnako sa zasadila o podporu ďalších zmysluplných aktivít v dennom stacionári, aby si naši seniori mohli vychutnať jeseň života v radosti a v spoločnosti.

Záujmy: rodina, kultúra, fotografovanie, zberateľská činnosť, chalupárčenie

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769