„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

spoločný úspech
Náš najnovší úspech

Plickova bude
obecnou školou!

Po tom, ako sme ako skupina poslancov zamietli návrh o prenájme Plickovej súkromnému investorovi, sme predložili vlastné riešenie – požiadali sme starostu o vypracovanie projektovej dokumnetácie pre potreby rekonštrukcie objektu a vytvorenie obecnej školy. Išlo o rozhodnutie strategického významu, ktoré bolo pre ďalší rozvoj rače nevyhnutné. Sme nesmierne radi, že v dnešnej dobe, je už rekonštrukcia školy v plnom prúde a v roku 2023, otvorí svoje brány pre naše račianske deti.

PLICKOVA BUDE OBECNOU ŠKOLOU!
spoločný úspech

Ihrisko na Kafendovej
má nový povrch

Ešte v júli nás oslovili viacerí rodičia nespokojní s rekonštrukciou detského ihriska na Kafendovej. Okrem iných nedostatkov (vysoké obrubníky, lepiaca sa smola v dilatačných špárach) vyvolával obavy najmä drsný povrch, ktorý pri páde dieťaťa spôsoboval škaredé poranenia. Po urgenciách smerovaných na oddelenie životného prostredia dostali rodičia odpoveď, že tento “drsný betón” je vlastne protišmykovým bezpečnostným prvkom. Pri osobnej obhliadke ihriska sme museli dať rodičom v ich obavách za pravdu. Operatívne sme zvolali stretnutie priamo na ihrisku za účasti prednostu, vedúceho životného prostredia p. Čupku a p. vicestarostu (ktorému zároveň týmto ďakujem za promptné vyriešenie situácie), kde sme opätovne tlmočili žiadosť rodičov o nový a bezpečný povrch. 

spoločný úspech
Náš najnovší úspech

Plickova bude
obecnou školou!

Po tom, ako sme ako skupina poslancov zamietli návrh o prenájme Plickovej súkromnému investorovi, sme predložili vlastné riešenie – požiadali sme starostu o vypracovanie projektovej dokumnetácie pre potreby rekonštrukcie objektu a vytvorenie obecnej školy. Išlo o rozhodnutie strategického významu, ktoré bolo pre ďalší rozvoj rače nevyhnutné. Sme nesmierne radi, že v dnešnej dobe, je už rekonštrukcia školy v plnom prúde a v roku 2023, otvorí svoje brány pre naše račianske deti.

PLICKOVA BUDE OBECNOU ŠKOLOU!
spoločný úspech

Ihrisko na Kafendovej
má nový povrch

Ešte v júli nás oslovili viacerí rodičia nespokojní s rekonštrukciou detského ihriska na Kafendovej. Okrem iných nedostatkov (vysoké obrubníky, lepiaca sa smola v dilatačných špárach) vyvolával obavy najmä drsný povrch, ktorý pri páde dieťaťa spôsoboval škaredé poranenia. Po urgenciách smerovaných na oddelenie životného prostredia dostali rodičia odpoveď, že tento “drsný betón” je vlastne protišmykovým bezpečnostným prvkom. Pri osobnej obhliadke ihriska sme museli dať rodičom v ich obavách za pravdu. Operatívne sme zvolali stretnutie priamo na ihrisku za účasti prednostu, vedúceho životného prostredia p. Čupku a p. vicestarostu (ktorému zároveň týmto ďakujem za promptné vyriešenie situácie), kde sme opätovne tlmočili žiadosť rodičov o nový a bezpečný povrch. 

„Máme spoločný cieľ a tým je Rača ako ideálne miesto pre šťastný život"

Kontakt

Spoločný Cieľ
PhDr. Ján Polakovič

© 2021, Spoločný Cieľ. Všetky práva vyhradené.

Objednávateľ: Ján Polakovič, Žitná 18, 83106, Bratislava; Dodávateľ: LEMAKO s.r.o., Romanova 35, 851 02 Bratislava, IČO: 47615419, DIČ: 2024010769